Serdecznie zapraszamy w środę 23 listopada od godz. 11:30 do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicz 9 na pokazowy mecz „Wspólnie przeciwko narkotykom i dopalaczom”!

Już w najbliższą środę odbędzie się mecz koszykówki między ROSĄ Radom, a uczniami radomskich szkół. Mecz zostanie rozegrany w ramach akcji „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!”, która realizowana jest w toku Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.

W rankingu różnorodnych problemów i zagrożeń społecznych zjawisko używania przez młodzież narkotyków i dopalaczy spostrzegane jest jako jedna z najważniejszych i najpilniejszych spraw do rozwiązania. Wzrost liczby zatruć substancjami psychoaktywnymi spowodowany jest m.in. łatwością dostępu tych środków. Młodzi ludzie sięgają po te substancje najczęściej w grupach rówieśniczych, z ciekawości, z chęci naśladowania, ale też oczekując na wielkie przeżycia. Z drugiej zaś strony przeżywanie problemów takich jak trudności emocjonalne, złe kontakty z kolegami, trudności w porozumieniu się z rodzicami, z innymi dorosłymi, są omawiane i rozwiązywane w tych samych grupach odniesienia. Często i chętnie radzą się sami siebie, przy alkoholu, narkotykach czy dopalaczach. Takie porady okazują się nieskuteczne, pogłębiają problemy oraz oddalają profesjonalną pomoc. Młodzi ludzie z reguły zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków/dopalaczy, wychodzą jednak z założenia, że potrafią nad tym panować.

Wychodząc z powyższych założeń, mając na uwadze ograniczenie lub wyeliminowanie opisanych zagrożeń mazowieccy funkcjonariusze realizują cykl działań w ramach projektu „Narkotyki, dopalacze-ulegniesz, przepadniesz!”. Stwarzanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w alternatywnych formach aktywności zarówno w szkole jak i w czasie wolnym – może okazać się jedną z wartościowych i uzupełniających strategii w działaniach profilaktycznych, adresowanych do ogółu młodzieży. Młodzi ludzie mogli już rozegrać mecze z drużynami Cerradu Czarni Radom oraz Radomiakiem Radom, teraz kolej na ROSĘ Radom!