Drodzy kibice, mieszkańcy miasta Radomia. W tym roku w Budżecie Obywatelskim znalazł się projekt, który, mamy nadzieję, znajdzie uznanie w Waszych oczach, miłośników sportu i zajęć ruchowych, a także ochrony środowiska – wszystkich radomian.

Mając na uwadze oddanie do użytku nowo powstający obiekt hali widowiskowo-sportowej na 5. tyś. miejsc, a także rozwój i popularyzację koszykówki w Radomiu oraz rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku o Radomiu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie miasta, planujemy przeprowadzić szereg działań mających na celu zainteresowanie uczestnictwem w takich widowiskach sportowych.

Mecze koszykówki i pozyskanie nowej grupy kibiców i sympatyków tej dyscypliny, a także sportu ogólnie oraz wyrobienie pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń poprzez innowacyjne połączenie obszarów kultury fizycznej, edukacji i ekologii będzie głównym celem przedsięwzięcia.

Co zamierzamy zrobić?
Planujemy, aby poprzez realizację projektu, wpłynąć przede wszystkim na poprawę sprawności fizycznej społeczności radomskiej. Chcemy zainteresować (całorocznymi akcjami) jak największą liczbę mieszkańców do czynnego udziału w widowiskach sportowych, takich jak chociażby mecze koszykówki. Pragniemy dotrzeć do rodzin z dziećmi poprzez organizację festynów sportowo-rekreacyjnych, organizację quizów dla kibiców i ich pociech, również turniejów, w których do zdobycia będą nagrody. Z pewnością nie pominiemy całorocznych zajęć fitness dla matek z dziećmi, które prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy. Dla dzieci, podczas pobytu ich mam na zajęciach fitness, zostaną zorganizowane gry i zabawy edukacyjne, animacje kulturalne, sportowe, plastyczne, prowadzone przez animatorów do tego celu zatrudnionych. Zadania będą realizowane MINIMUM raz w tygodniu, w co najmniej 5. punktach na terenie Radomia. Projekt jest adresowany w szczególności do tych osób, które jeszcze nie uczestniczyły lub rzadko bywały na meczach koszykówki lub jakichkolwiek widowiskach sportowych. Zakładamy, że wszystkie zadania będą połączone z aktywnym uczestnictwem na organizowanych podczas sezonu ligowego meczach koszykówki. Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie naszej ukochanej dyscypliny do kreowania właściwych zachowań, poszanowania środowiska i wyrobienia nawyków właściwej selekcji odpadów, np. poprzez zabawy z celnym rzucaniem do odpowiedniego koloru kosza.

Te, jak i inne pomysły związane z koszykówką, nauką poprzez zabawę oraz ochronę środowiska będziemy chcieli realizować po otrzymaniu dotacji z Budżetu Obywatelskiego. Liczymy zatem na pomoc z Waszej strony. To Wy zadecydujecie, czy projekt „Rzut za 3” znajdzie uznanie w oczach radomian.
Bardzo prosimy o Wasze poparcie!!!

 

Gdzie oddać głos tradycyjny?

 • Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta – ul. Żeromskiego 53, pokój 104 (7.30-15.30);
 • Centrum Organizacji Pozarządowych – ul. Struga 1 (7.30-19.00);
 • Biuro Rady Miejskiej – ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30);
 • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pokój 19 (7.30-16.30);
 • Mobilne Punkty – informacja o terminach i miejscach będzie udostępniana w aktualnościach na stronie www.konsultacje.radom.pl, zamówienie punktu za pomocą załącznika nr 9 wysłanego na adres konsultacje@umradom.pl.

Jak oddać głos przez internet?

 • Aby oddać swój głos przez Internet zarejestruj się w systemie głosowania udzielając informacji takich jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, za pomocą tych informacji system będzie mógł przeprowadzić weryfikację głosujących. Jeśli jesteś już zarejestrowany zaloguj się, aby zagłosować.
 • Po wprowadzeniu danych na wskazany adres e-mail dotrze wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, który należy kliknąć (wiadomość powinna dotrzeć w ciągu 20 min w godzinach pracy urzędu lub do godziny 8.00 następnego dnia roboczego). Prosimy sprawdzić SPAM!
 • Po oznaczeniu przyznanej liczby punktów należy nacisnąć przycisk  „Głosuj” dla projektu nr 33 –
 • W przypadku zakończenia głosowania w obecnej edycji klikamy „zakończ głosowanie” (po kliknięciu zakończenia głosowania wyborca nie będzie już mógł ocenić pominiętych projektów)
 • Mieszkańcy Miasta Radomia między 16, a 18 rokiem życia zobowiązani są załączyć skan/zdjęcie podpisanego oświadczenia rodzica.
 • Głosowanie odbywa się na tej stronie!


Po zakończeniu głosowania przez internet prosimy sprawdzić obraz karty – czy są widoczne zaznaczone wybrane przez Państwa projekty!

W przypadku problemów z głosowaniem przez Internet prosimy o kontakt mailowy: konsultacje@umradom.pl, bądź telefoniczny pod numerem +48 797 141 654.