Drodzy kibice, przyjaciele, radomianie, Polacy… Apelujemy do Was o pomoc w namierzeniu, skontaktowaniu się z lekarzami, specjalistami w dziedzinie onkologii i wszystkimi pochodnymi chorób nowotworowych. Szukamy lekarzy, których wiedza pozwoliłaby na poprawę stanu zdrowia Karola Gutkowskiego – trenera UTH ROSY Radom, naszego drogiego przyjaciela. Poszukujemy specjalisty, który objąłby Karola specjalistyczną opieką. Kilkuletnia choroba doprowadziła już do spotkań z wieloma lekarzami zajmującymi się badaniem i zwalczaniem nowotworów, jednak Karolowi nie udało się jeszcze trafić na tego JEDYNEGO, którego wiedza i sposoby leczenia pozwoliłyby na całkowite pozbycie się choroby z organizmu. Szukamy kogoś, kto nie będzie obojętny!

Specjalnie w tym celu uruchamiamy kontaktowy adres mailowy, na który możecie wysyłać wszelkie posiadane informacje. Za każdego maila będziemy niezwykle wdzięczni! Liczymy też na kontakt od samych lekarzy!

Adres mailowy: pomagamy@karolowi.hub.pl

Wierzymy, że skrócone informacje o przebiegu choroby, przedstawione poniżej, pomogą w „namierzeniu” odpowiedniego człowieka, który zechce leczyć Karola!

22.07.2013 r. – zdiagnozowano ASPS (Alveolar Soft Part Sarcoma) – nowotwór złośliwy, znany jako mięsak tkanek miękkich i kości. Leczenie nowotworu odbywało się w Centrum Onkologii w Warszawie.
25.11.2014 r. –  usunięto guz mózgu o charakterze przerzutowym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.
05.03.2015 r. – wykonano amputację kończyny dolnej na poziomie uda w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.
18.07.2016 r. – usunięto guz mózgu o charakterze przerzutowym w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim w Warszawie.
Obecnie Karol posiada zmiany w płucach, a także guz w pachwinie oraz w miednicy.

 

Karol Gutkowski urodził się 24 stycznia 1981 roku. Ma dwóch wspaniałych synów, Adasia i Leona oraz kochającą żonę Maję – ma dla kogo żyć! Karol jest niezwykle pogodną i przyjacielską osobą, na którą zawsze można było liczyć. Teraz On bardzo liczy na Waszą wiedzę i na Waszą pomoc!

 

 

Dear fans, friends, Radom citizens, Poles and people all over the world … We appeal to you for help in targeting and contacting doctors, specialists in oncology and all related cancer diseases. We are looking for doctors whose knowledge would improve health of  Karol Gutkowski – trainer  of UTH ROSA Radom, our dear friend. We are looking for a specialist who will take care of Karol. He has not yet managed to hit the ONLY one whose knowledge and treatments would have allowed him to completely get rid of the disease from the organism. We are looking for someone who will not be inert!  Especially for this purpose we launch a contact email address where you can send any information you have. Every email and information is welcome! We also count on contact from the doctors themselves!

If U have any informations, send it to pomagamy@karolowi.hub.pl 
We believe that the brief information on the course of the disease, as set out below will help to „target” the right man who wants to heal our friend!

07.22.2013 – diagnosed ASPS (Alveolar Soft Part Sarcoma) – malignant cancer, known as soft tissue sarcoma and bone. Treatment was performed at the Oncology Center in Warsaw.
11.25.2014 – removal of a metastatic brain tumor in Military Hospital in Bydgoszcz.
03.05.2015 – Amputation of the lower limb was performed at the thigh level in the University Clinical Hospital of Lodz.
07.18.2016 – Removal of metastatic brain tumor in Mazowiecki Brudnowski Hospital in Warsaw.

Karol is currently diagnosed with cancerous lung tumors, tumor on the groin and also tumor on the pelvis.

Karol Gutkowski was born on January 24th, 1981. He has two gorgeous sons, Adam and Leon and a loving wife Maja. Karol is a very cheerful and friendly person whom you can always count on. He now counts on your knowledge and your help!