W związku z udziałem ROSY Radom w Polskiej Lidze Koszykówki i FIBA Basketball Champions League publikujemy Regulamin Imprezy Masowej na meczach koszykówki obowiązujący na hali MOSiR w sezonie 2017/2018. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
(mecze koszykówki męskiej drużyny Klubu ROSA S.A. w Polskiej Lidze Koszykówki, w Pucharze Polski oraz w europejskich pucharach FIBA Basketball Champions League, w sezonie 2017/2018)

1. Uczestnik meczu koszykówki zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zarządzeń i postanowień organizatora imprezy podanych do publicznej wiadomości przed oraz w czasie jej  trwania,
b) bezwzględnego wykonywania poleceń służb porządkowych,
c) przestrzegania porządku publicznego,
d) przestrzegania ogólnych przepisów Ppoż.,
e) kulturalnego zachowania i sportowego kibicowania podczas meczu.

2. Na podstawie cytowanej wyżej ustawy  art. 8 ust. 2 uczestnikowi meczu nie wolno:
a) wnosić i spożywać napojów alkoholowych,
b)  wnosić i używać środków odurzających ani innych substancji psychotropowych,
c) wnosić i używać materiałów wybuchowych: petard, rac i innych podobnych wyrobów pirotechnicznych,
d) wnosić narzędzi i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników (kii bejsbolowych, łańcuchów, noży, kastetów itp.),
e) wnosić materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) wnosić jakichkolwiek napojów w opakowaniach szklanych, metalowych i plastikowych (dozwolone są napoje kupione wyłącznie w obiekcie MOSiR i przelane do plastikowych lub tekturowych kubków jednorazowych),
g) dewastowania urządzeń, sprzętu i innego wyposażenia obiektu sportowego.

3. Zabrania się wnosić transparentów ani głosić haseł zawierających treści: rasistowskie, nazistowskie, polityczne lub antyrządowe.

4. Mecze koszykówki klubu ROSA S.A. są biletowane. Ceny biletów jednorazowych na mecze Polskiej Ligi Koszykówki i FIBA Basketball Champions League:
a) sektory skrajne A, E, H, L: bilet cały = 20 zł; bilet ulgowy = 10 zł;
b) sektory B, D, I, K: bilet cały = 25 zł; bilet ulgowy = 15 zł;
c) sektory środkowe C i J: bilet cały = 30 zł; bilet ulgowy = 20 zł;
d) sektory X i Y: bilet na miejsce stojące = 10 zł;
Informujemy, że sprzedaż miejsc stojących będzie się odbywać wyłącznie po wyprzedaniu wszystkich miejsc siedzących!

5. Ceny karnetów na mecze Polskiej Ligi Koszykówki i FIBA Basketball Champions League:
a) sektory skrajne A, E, H, L: karnet cały = 400 zł; karnet ulgowy = 200 zł;
b) sektory B, D, I, K: karnet cały = 500 zł; karnet ulgowy = 250 zł;
c) ektory środkowe C i J: karnet cały = 600 zł; karnet ulgowy = 300 zł;
Ze zrozumiałych względów nie prowadzona będzie sprzedaż karnetów na miejsca stojące!

6. Uprawnionymi do korzystania z biletu/karnetu ulgowego są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 26 roku legitymującym się w momencie zakupu aktualną legitymacją szkolną lub studencką a także emeryci i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji ZUS lub ostatniego odcinka emerytury. BARDZO WAŻNE!!! W/w dokumenty należy okazać dwukrotnie: przy zakupie biletu/karnetu w kasie MOSiR oraz Ochronie obiektu przed przekroczeniem elektronicznej bramki.6. Zakupiony bilet/karnet upoważnia do jednorazowego wejścia na daną imprezę/mecz. W przypadku wyjścia w trakcie imprezy/meczu poza teren hali uczestnik będzie musiał zakupić kolejny bilet, aby ponownie na nią wrócić.

7. W hali sportowej MOSiR obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Organizator wydzielił specjalne miejsce przeznaczone do palenia tytoniu, umiejscowione przy wyjściu bocznym od ulicy Chałubińskiego.

8. Uczestnicy imprezy będący pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, psychoaktywnych nie zastaną wpuszczeni na teren obiektu sportowego!

9. Pracownicy ochrony mają prawo zażądać od uczestników meczu wchodzących na teren obiektu:
– otworzenia toreb, saszetek, reklamówek itp., a także zrewidowania w celu niedopuszczenia do wniesienia przedmiotów niebezpiecznych bądź alkoholu;
– okazania dokumentu tożsamości (art. 20 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy).

10. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu (art. 20 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy).

11. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu będą przez służby porządkowe usuwane z meczu poza teren obiektu sportowego (art. 20 pkt. 4 cytowanej ustawy).

12. Notoryczne nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować orzeczeniem przez organizatora imprezy czasowego lub stałego zakazu wstępu na mecze koszykówki drużyny ROSA Radom w sezonie 2017/2018. Zarząd Klubu ROSA S.A. życzy wszystkim kibicom koszykówki wielu wrażeń i sportowych emocji na meczach Polskiej Ligi Koszykówki oraz FIBA Basketball Champions League.         

Podpisano:
Piotr Kardaś, prezes ROSA S.A.