„Rzut za 3. Ucz się, dbaj o swoją sprawność i środowisko naturalne” – to projekt, na który można głosować w Budżecie Obywatelskim na rok 2019. Dzięki niemu chcemy promować koszykówkę, łącząc także walory edukacyjne, sportowe, kulturalne, ekologiczne.

Dbamy o rozwój i popularyzację koszykówki w Radomiu, ale również rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku o mieście, poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Na terenie Radomia planujemy przeprowadzić szereg działań mających na celu zainteresowanie uczestnictwem w takich widowiskach sportowych, jak mecze koszykówki. Planujemy też pozyskanie nowej grupy kibiców i sympatyków oraz wyrobienie pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń poprzez innowacyjne połączenie obszarów kultury fizycznej, edukacji i ekologii.

 1. Poprzez realizację projektu planujemy wpłynąć na poprawę sprawności fizycznej społeczności radomskiej w szczególności dzieci i młodzieży.
 2. Poprzez zainteresowanie całorocznymi akcjami chcemy zachęcić jak największą liczbę mieszkańców , szczególnie rodziny z dziećmi, do czynnego udziału w widowisku sportowym – meczach koszykówki. Poprzez organizację kilku festynów sportowo-rekreacyjnych czy organizację quizów dla kibiców i dzieci oraz konkursy z nagrodami.
 3. Organizacja całorocznych zajęć fitness dla matek z dziećmi prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Dla dzieci podczas pobytu rodziców na zajęciach fitness zostaną zorganizowane gry i zabawy edukacyjne, animacje kulturalne, sportowe, plastyczne itd. prowadzone przez zatrudnionych w tym celu animatorów.

Projekt jest adresowany w szczególności do tych osób, które jeszcze nie uczestniczyły lub rzadko bywały na meczach koszykówki lub jakichkolwiek widowiskach sportowych i będzie połączony z aktywnym uczestnictwem na meczach koszykówki. Projekt zakłada wykorzystanie dyscypliny sportu jakim jest koszykówka do kreowania właściwych zachowań, poszanowania środowiska i wyrobienia nawyków właściwej selekcji odpadów m. in. poprzez zabawy z celnym rzucaniem do odpowiedniego koloru kosza.

Nasz projekt znalazł się w obszarze ogólnomiejskim pod numerem 35. Głosowanie internetowe odbywa się TUTAJ. 

Zasady uczestnictwa w głosowaniu

 • Głosowanie polega na ocenie inwestycji (zadań, projektów) poprzez zaznaczenie „x”
 • Należy dokonać oceny w skali od 1 do 3 (gdzie 3 oznacza projekt w opinii mieszkańców bardzo potrzebny)
 • Głosujący może ocenić wszystkie projekty lokalne w każdym z okręgów wyborczych, kilka z nich, lub tylko jeden
 • Jeśli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako brak zdania
 • Udział w głosowaniu mogą brać mieszkańcy Radomia w wieku od 16 roku życia
 • W przypadku osób między 16 a 18 rokiem życia konieczne jest dołączenie oświadczenia rodzica.

Głosowanie przez internet

 • Aby oddać swój głos przez Internet zarejestruj się w systemie głosowania udzielając informacji takich jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, za pomocą tych informacji system będzie mógł przeprowadzić weryfikację głosujących. Jeśli jesteś już zarejestrowany zaloguj się, aby zagłosować.
 • Po wprowadzeniu danych na wskazany adres e-mail dotrze wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, który należy kliknąć (wiadomość powinna dotrzeć w ciągu 20 min w godzinach pracy urzędu lub do godziny 8.00 następnego dnia roboczego). Prosimy sprawdzić SPAM!
 • Po oznaczeniu przyznanej liczby punktów należy nacisnąć przycisk  „Głosuj” dla wybranego projektu
 • W przypadku zakończenia głosowania w obecnej edycji klikamy „zakończ głosowanie” (po kliknięciu zakończenia głosowania wyborca nie będzie już mógł ocenić pominiętych projektów)

Głosowanie przez tradycyjną kartę do głosowania

W punktach stałych jak i mobilnych pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych będą weryfikować tożsamość głosujących na podstawie dokumentu. Przy weryfikacji tożsamości zostanie zweryfikowany również nr PESEL (system weryfikacji PESEL), za pomocą którego zostanie wyeliminowana możliwość ponownego zagłosowania w obecnej edycji.

Miejsca w których można głosować tradycyjnie

 • Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta – ul. Żeromskiego 53 pokój 104 (7.30-15.30)
 • Centrum Organizacji Pozarządowych – ul. Struga 1 (7.30-19.00)
 • Biuro Rady Miejskiej – ul. Moniuszki 9 (7.30-15.30)
 • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 pokój 19 (7.30-16.30)