Informujemy, że walne zebranie członków Stowarzyszenia Klubu Sportowego Rosa-Sport odbędzie się w środę 10 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00, przy ulicy Lipskiej 2 w Radomiu .