W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ROSA S.A. przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Spółka ROSA S.A. z siedzibą w Radomiu. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rosasport@rosasport.pl lub pisemnie na wskazany poniżej adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratora osobami. Kontakt taki może się odbyć drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail lub korespondencyjnie na adresy wskazane poniżej.

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane między innymi w celu realizacji zamówień złożonych przez sklep internetowy ROSA FAN SHOP

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

W przypadku wyrażenia zgody Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji/ wykonania konkretnego zamówienia

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, instytucjom  i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania.

Przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu elektronicznego / maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres rosasport@rosasport.pl lub pisemnie na wskazane poniżej adres siedziby administratora tj. 26–600 Radom, ul. Gazowa 5/7.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonymi przez administratora danych osobami, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

ROSA S.A. – administrator: ROSA S.A., ul. Gazowa 5/7, 26–600 Radom